Designed by GOEMO.de
Multi-line Text Art
Výstavbu dřevostaveb provádíme osvědčeným systémem 2x4 (two by four).
Jedná se o sendvičovou konstrukci, která se montuje přímo na stavbě. Odpadá tedy navyšování ceny stavby o mnohdy nešetrnou dopravu panelů a jejich ukládání jeřábem.
Další výhodou je velká flexibilita celého systému, kdy lze do poslední chvíle provádět změny, které investor opomněl při zadávání projektové dokumentace (posouvat příčky, měnit velikost oken atd.).
Existuje mnoho způsobů a skladeb stěn. Jsme schopni postavit Váš dům v jakékoliv požadované skladbě (např.difuzně otevřenou).


Příčky:
Nosná konstrukce z KVH řeziva 100/50mm u nosných příček 140/50mm
Tepelná izolace - minerální vata
Strop (pohled zhora):
OSB deska 18mm P+D
Nosná konstrukce z KVH řeziva 220/60mm
Tepelná izolace - minerální vata
Parotěsná folie
Nejběžnější skladbou při stavbě domu (rozsah Hrubá stavba) je:

Krov:
zde záleží na typu domu. U patrového domu zhotovujeme krov z KVH řeziva 220/60 a u bungalowu používáme sbíjené vazníky. I u bungalowu je možné zhotovit plnohodnotný strop s krovem a tím zákazník získá velký (např. úložný) prostor!!! Výše uvedená skladba stěn, je pouze doporučená. Je samozřejmě možné udělat jakoukoliv úpravu (např. oboustranně opláštění OSB, změna síly stěn atd).
Obvodové stěny (pohled z venku):
OSB deska 15mm
Nosná konstrukce z KVH řeziva 140/50mm
Tepelná izolace - minerální vata
Parotěsná folie
...bydlete ekonomicky i ekologicky
TOPlist
reference .....